All posts by ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี ร่วมแบ่งปันสิ่งดีดี เพื่อสังคมแห่งความสุข นำพาสุขสู่สังคม มงคลชีวิต 38 ประการ เป็น "คุณธรรม" ที่หากยึดปฏิบัติแล้ว จะส่งให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ คำว่า "มงคล" นั่นหมายถึง เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ โดยนำมาจากบท "มงคลสูตร" ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า "คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ" โดยพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า คุณธรรมนั้นนั่นก็คือ "มงคลชีวิต" ซึ่งก็มี 38 ประการ ๑. การไม่คบคนพาล ๒. การคบบัญฑิต ๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๔. การอยู่ในถิ่นอันสมควร ๕. เคยทำบุญมาก่อน ๖. การตั้งตนชอบ ๗. ความเป็นพหูสูต ๘. การรอบรู้ในศิลปะ ๙. มีวินัยที่ดี ๑๐.กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต ๑๑.การบำรุงบิดามารดา ๑๒.การสงเคราะห์บุตร ๑๓.การสงเคราะห์ภรรยา ๑๔.ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ๑๕.การให้ทาน ๑๖.การประพฤติธรรม ๑๗.การสงเคราะห์ญาติ ๑๘.ทำงานที่ไม่มีโทษ ๑๙.ละเว้นจากบาป ๒๐.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๒๑.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๒๒.มีความเคารพ ๒๓.มีความถ่อมตน ๒๔.มีความสันโดษ ๒๕.มีความกตัญญู ๒๖.การฟังธรรมตามกาล ๒๗.มีความอดทน ๒๘.เป็นผู้ว่าง่าย ๒๙.การได้เห็นสมณะ ๓๐.การสนทนาธรรมตามกาล ๓๑.การบำเพ็ญตบะ ๓๒.การประพฤติพรหมจรรย์ ๓๓.การเห็นอริยสัจ ๓๔.การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ๓๕.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๖.มีจิตไม่เศร้าโศก ๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส ๓๘.มีจิตเกษม

แนะนำวัดอยุธยา ไหว้พระเสริมมงคล


วันนี้ ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี จะมาพาทุกท่านเที่ยวอยุธยากันครับ โปรแกรมเสริมมงคลด้วยการพาเที่ยววัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี พาเที่ยวชมถึง 5 วันด้วยกัน มีวัดอะไรบ้างติดตามกันได้เลยจ้า

อิ่มบุญ อิ่มใจ ต้อนรับ ปี 62 ด้วยการไหว้พระ 5 วัดอยุธยา เอาฤกษ์เอาชัย สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ณ ธรรมสถานอันศักดิ์สิทธิ์

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดแรกที่เราแนะนำให้ไปไหว้กัน เพราะมีความเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้ขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่วิหารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วจะทำการสำเร็จทุกสิ่ง และจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง พระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์อู่ทอง สมัยอยุธยา และเป็นวัดที่มีเจดีย์สูงที่สุดในอยุธยาอีกด้วย ส่วนในพระอุโบสถมีพระพุทธชัยมงคล พระนอนที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ ฯลฯ ประดิษฐานอยู่ให้พวกเราได้ไปกราบไหว้ขอพร

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนารามเป็นอีกหนึ่งวัดดังอยุธยา ที่กลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตของแฟนละคร นั่นก็คือ วัดไชยวัฒนาราม ที่ถูกกล่าวถึงในละครดังแห่งปีอย่าง “บุพเพสันนิวาส” และปรากฎในหลายฉากของเรื่อง ก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวและแฟนละครแต่งตัวด้วยชุดไทยไปตามรอยเที่ยววัดไชยอย่างแม่การะเกดกันเพียบ! … วัดไชยวัฒนาราม สันนิษฐานว่าสร้างโดยการจำลองรูปแบบมาจากปราสาทนครวัดในกัมพูชา สร้างขึ้นช่วงอยุธยาตอนปลายในปี พ.ศ.2173 ยุคสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สถาปัตยกรรมภายในมีพระปรางค์ประธาน รายล้อมด้วยพระปรางค์ 8 องค์ และถึงแม้จะผ่านศึกสงครามครั้งกรุงแตก แต่วัดไชยวัฒนารามก็ยังคงงดงามเหนือกาลเวลา ดังเช่นในฉากละครและนอกจากเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้ว วัดไชยวัฒนารามยังเป็นฉากที่ปรากฎในเรื่องคุณชายพุฒิภัทร ในตอนที่กรองแก้ว รับบทโดยสาวเบลล่า ไปขายพวงมาลัยด้วย

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมน้ำ มีบรรยากาศสบายๆ บวกกับมีสิ่งศักดิ์อย่างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ที่ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องหาโอกาสมาห่มผ้าพระพุทธรูปสักครั้ง นอกจากนี้ยังมี ตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ที่นักท่องเที่ยวและชาวอยุธยาให้ความเคารพนับถือไม่แพ้กัน อยู่ภายในบริเวณวัดด้วย

วัดมหาธาตุ

สำหรับวัดนี้ หากใครได้ชมละครเรื่อง พิษสวาท คงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีดี เพราะเป็นวัดที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในละคร เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาเลยค่ะ ถึงแม้ว่า วัดมหาธาตุ นี้นั้น จะค่อนไปทางการศึกษาประวัติศาสตร์ ดูสิ่งที่หลงเหลือจากสมัยก่อนมากกว่า แต่นักท่องเที่ยวก็ยังนิยมกราบไหว้ และระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเอง เนื่องจากเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมาย ณ วัดแห่งนี้ ตามที่ได้บอกไปว่า เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ ในสมัยอยุธยา

วัดมงคลบพิตร

วัดมงคลบพิตร ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งวัดสำคัญของจังหวัดอยุธยา ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อมงคลบพิตร” พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง อันสะท้อนภูมิปัญญาในศาสตร์แห่งโลหะ และความชำนิชำนาญของช่างฝีมือไทย โดยเฉพาะงานหล่อสำริดโลหะสำคัญในสมัยอยุธยา นอกจากนี้ด้านหน้าบริเวณวัดยังมีการจำหน่ายของพื้นเมือง อาหารคาวหวาน ผลไม้ ขนม โรตีสายไหม เครื่องจักสาน และของดีเมืองอยุธยาหลากหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมอีกด้วย

วันนี้เราแนะนำไว้ห้าวัดก่อนนะ วันหลังเราจะมาเพิ่มเติมกันใหม่ หวังว่าคงจะอิ่มบุญกันถ้วนหน้า ใครมีประสบการณ์ท่องเที่ยวสามารถแนะนำเข้ามาที่เราได้นะ ร่วมแบ่งปันสิ่งดีดีกัน เพื่อสังคมที่หน้าอยู่นะจ๊ะ รักทุกคนจ้า …..